Balko Plåt © 2014 Webbdesign: Louie Balko

Våra Tjänster

• Restaurering av kulturbyggnader.

Byggnader med särskilt kulturvärde måste restaureras med försiktighet och hantverksskicklighet, just detta kan våra plåtslagare, vilket har gjort att vi restaurerat många olika kulturbyggnader.

 

• Byggnadsplåtslageri.

Detta är vårt huvudsakliga område som innefattar allt arbete inom byggsektorn exempelvis taktäckning, vattenavrinning och mycket mer.

• Industriplåtslageri.

Vi har samarbete med många av industrierna i Norrköping med omnejd.

• Fastighetsservice.

Löpande eller kontrakterat underhåll.

• Snöröjning/skottning av tak.

Snöintensiva vintrar måste taken snöröjas, speciellt hyresfastigheter och liknande i städers centrala delar för att undvika snöras och fallande istappar.

100%

Nöjd Kund Garanti

Högsta kvalite

på material